Vestskogen

Med Vestskogen mener vi i denne sammenhengen skogsområdene på vest av Krøder-fjorden og Snarumselva fra Noresund i nord til kommunedelet mot Modum i sør, og til Sigdalsdelet i vest. Området inkluderer Rundskogen, Hovden og Råenskogen fram til Røvsåhøgda.

Mpt Røvsåhøgda, Vestskogen

Flere turstier i området krysser kommunegrensen mellom Krødsgerad og Sigdal, og disse turforslagene vil derfor tas med i turtipsene for begge kommunene.

Skogsturer på vestsiden av Krøderfjorden

Langs «Presteveien» mellom Prestfoss og Noresund

«Presteveien» mellom Holmen Kirke i Prestfos og Kirke på Noresunder en århundre gammel gang og ridevei benyttet av sokneprest og kapellan mens Krødsherad fortsatt tilhørte Sigdal Prestegjeld (til 1960). Prestegjeldet er omtalt skriftlig allerede i 1429, og vi må anta at veien er minst like gammel. Det er en lang og strabsiøs ferd om en skal gjøre hele distansen, som også innebar rotur over fjorden på Krødsheradsiden

Vi velger å starte turen vår fra hyttefeltet på Hovden. Adkomst hit fra FV 2896, Vestsideveien, ved Søre Bjerkerud hvor inn på Hovdeveien. Denne følges helt opp til hyttefeltet Bekkemyrhøgda, Hovdekollen. Her er det P-område. Omlag 300 m forbi hyttefeltet krysser «Presteveien».

Ta inn på den merkede stien og følg denne over sva og småmyrer, kryss tømmervei, og videre gjennom skogen til Råensetra. Videre i slak motbakke mot Røvsåhøgda til stidele. Vær OBS her; den mest brukte stien fortsetter rett fram til selve kollen, mens vi skal ta til venstre og følge det lille skiltet «Presteveien» gjennom hogsfelt/plantefelt. Etterhvert blir stien tydeligere. Den passerer myrområde før ankomst til idyllisk skogstjern, Nokketjenn. Videre langs markert fjellrygg ned Prestefruebakkene og forbi Hattefurumyrene til nytt stidele. Stien videre mot Prestfoss blir nå markert bedre. Det bærer slakt utover og hvilestedene «Storesess» og «Veslesess» passeres før «Karl Johan».

Stien videre følger på siden av skogsbilveien med til Ramstad. Holmen Kirke er nå i syne, og veien kan følges til målet. Turen er omlag 13 km én vei, og drøy å gjennomføre tur-retur på samme dag.

Fra Rundskogen til Norefjell

Rundskogen er jord- og skogbruksbygda sør for alpinanleggene på Norefjell. Her, halvveis opp mot fjellet, har folk livnært seg i flere hundre år, og det bor fortsatt flere familier på Rundskogen. Før 2. Verdenskrig hadde flere av gårdene på vestsiden Krøderfjorden setre på Norefjell. Drifteveien til fjells fulgte Bjøreelva – Fosslielva. I dag er det god hovedvei til Rundskogen og flere lokalveier, noen med, noen uten bom

På denne turen velger vi å følge Fossliveien til like forbi avkjøring til venstre (skogsbilvei til Rime og Gutterud). Vi følger veien bare 100 m til bru over Fosslielva. Her parkerer vi bilen, og rusler tilbake til Fossliveien. Vi følger denne omlag 700 m før vi tar inn på gammel vei langs Fosslielva fram til skogshytte og liten foss i elva. Herfra langs «hyttestien» tilbake til Fossliveien, som vi nå følger fram til Fossli Framgård. Like før brua tar vi inn på den gamle drifteveien mot Norefjell, og følger denne oppover langs den ville fjellelva. Etter en knapp kilometer tar sti inn til venstre, og fører fram til flott foss.

Vær forsiktig her om det er mye vann i elva. Tilbake på driftveien følger vi denne til hyttefeltet ved Puttansetra. Her tar vi inn på stien som følger «Nedre Djupsjøløype» ned til Fosslielva. Etter passering av myrdrag er dert mulig å vade elva på noen svaberg til motsatt side. Vi kommer raskt inn på Fossliseterveien, som følger sørsida av Fosslielva tilbake til Fossli-gårdene og vårt startpunkt. Rundturen er omlag 8 km.

%d bloggere like this: