Sigdal midtre

Med Sigdal midtre tenker vi her på dalføret øst og vest for Simoa og Soneren fra Tukudalen i sør til Båsum i nord. I øst tar vi med skogsarealet fram til Krødsherad grense og åssiden fra Velstad i sørvest til grensen mot Trillemarka Naturreservat ved Båsum i nordvest. Den vakre Soneren ligger sentral i området.

Turtips i Sigdal midtre

Rundtur om Berganvarden (452 m)

Fra Bergan gårdene ved FV 2820, Eidalsveien, er det merket og skiltet tursti til Berganvarden. Dette er en attraktiv sommertur på omlag 5 km én vei. Første halvdel av turen følger vi gammel tømmervei gjennom glissen furuskog, mens siste delen går på god skogssti over svaberg avbrutt av korte myrpartier. Siste kilometeren åpner terrenget seg og utsikten er riktig fin. Oppe ved selve varden er det informasjonstavle, bålplass og hvilkebenk. En avstikker til slipplass fra 2. Verdenskrig er merket.

Det er merket sti vestover og ned igjen fra Berganvarden. Denne kan med fordel velges som retur, stien ender også ved Bergan gårdene. Første del denne stien krysser topplatået vest for varden før det bærer slakt utover. Etterhvert åpnet utsikten seg mot mot Soneren, Flåganflaget og Skjærsnatten.

Nedturen byr på et par sva og bekkefar som kan være litt utfordrende ved regnvær. Siste del går gjennom skogen fram til jordekanten ved Bergan. Rundturen er drøye 10 km, og vurderes som middels tung.

Theodor Kittelsens fotspor til Hellerudflya

Vinteren nærmer seg, men så lenge snøen uteblir kan en høstlig barmarks-tur være flott nå som lufta er klar, telen gjør stien tydelig og terrenget åpner seg etter lauvfall. En av Sigdals fineste utsiktsturer er den fra Lauvlia til Hellerudflya. Første kilometeren følger du Gamleveien fram til Stubberud, hvor merket sti tar deg sørover i jevn motbakke de drøyt 300 høydemetrene opp til flya. Vel oppe er utsikten helt fenomenal. Norefjell, Eggedalsfjell, Slettefjell danner synsranden, og rett under deg ligger Soneren med Andersnatten som steilt reiser seg i nordvest. Hele tilbaketuren byr på vakkert rundskue. Turen er omlag 7 km fram og tilbake.

Fra Lauvlia mot Soneren og Andersnatten

Vintertur i Ramstadmarka og Holmenåsen i Prestfoss

Vår tur har Prestfoss sentrum som utgangspunkt. Vi følger veien mot Ramstad hvor vi tar inn på brøytet skogsbilvei til «Karl Johan». Dette er møtepunkt for flere merkede og umerkede sommerstier mot såvel Krødsherad som til Ramstadgruva og Holmensetra. Om vinteren krever de turmålene ski på bena, mens vår tur normalt kan gjennomføres med vinterstøvler med pigg eller brodd. Fra «Karl Johan» følg vei sørøstover forbi Presttjenn til Småvollane. Videre et kort stykke langs scooterspor før inn på ny traktorvei som kan følges til Skartum. Videre om Solvang til Prestfoss sentrum. Turen er omlag 9 km lang. Går du alene ta med mobilen, og fortell en venn hvor du har tenkt deg.

Snart framme til «Karl Johan»

Med vinterstøvler gjennom solrike Tukudalen i Sigdal

Tukudalen er bygda sør for Prestfoss, der FV 2894 tar av fra Sigdalsveien mot Krøderen. Tukudalen ligger solvendt og egner seg godt for en vintervandring langs lite trafikkerte veier. Vårt utgangspunkt er info-tavle ved Sigdalsveien 300 m forbi avkjøring mot til Krøderen. Herfra går vi 200 m tilbake og tar inn på Nedre Reistadveien. Denne følger vi forbi Piskerud og Tukua til Nedre Reistad. Her tar vi til venstre og følger fylkesveien 1,5 km før inn på Reistadveien. Denne passerer ytterligere tre Reistadgårder før veien dreier vestover og kommer ut igjen på fylkesveienFV 2894. Vi følger veien tilbake til vårt utgangspunkt. Dette er en vakker rundtur, og spesielt på en solrik dag. Se an vær og føre, og sko deg med tanke på glatte partier. God tur !

Tømmerbygningen på Øvre Reistad vitner om gammel storhet

Med Prestfoss og Soneren i fugleperspektiv

Olhovd troner stolt over Sigdals hovedstad. Derfra kan store deler av den vakre bygdas, skoger og fjell betraktes. Det er en litt krevende opptur (450 m stigning) fra Prestfoss sentrum til Olhovd, men ikke verre enn at de aller fleste klarer turen om en bare tar tida til hjelp. Med start fra Samfunnshuset følg Kringstadbakken forbi barneskolen til du møter Rustanveien. Følg denne til Rustan hvor inn til venstre på veien opp bakkene til Hovden. Fra Hovden er det sti/tråkk de siste 400 metrene til utsikten på Olhovd. Tibaketuren kan alternativt legges om Kvilarhaugen (kort stykke i kanten langs skiløype), og på brøytet skogsbilvei ned til Rolstad eller inn på Mollerudveien tilbake til Samfunnshuset. Turen er 6 – 8 km avhengig av returvalg.

Fra Olhovd skuer man utover Sigdals hovedstad, Prestfoss

Langs gammel ridevei mellom Prestfoss og Eidal

Før det kom bilvei langs østsiden av Soneren var det gang og ridevei som knyttet folk fra bosettingene i Eidal og Bergan til kirke og handel i Prestfoss. I dag er «gamleveien» merket som tursti mellom Vik, nord for Prestfoss, til Bergan gårdene sør for Eidal. Strekningen er omlag 5 km hver vei.

Vi velger å starte turen fra Øvre Vik. Adkomst fra FV 2820, Ramstadveien, omlag 3 km fra Prestfoss. Først opp langs gårdsveien til Øvre Vik. Litt ovenfor gården går turstien inn til venstre. Det er bratt opp til utsiktspunkt og hvilebenk på Tollevsplassberga. Herfra ser vi ut over Kråkefjorden og Prestfoss. Videre på lettgått sti over småmyrer og svaberg til Kvennebekken, hvor fundamentene etter kvernhus forsatt står. Her er også satt opp fin gapahuk. Vi er omlag halvveis så fint med rest her.

Videre slakt utover gjennom flissen furuskog til Flåbekken og videre til Bergan. Om en ikke har plassert bil her er det bare å snu, og følge merkingen tilbake til Vik. Er det finvær er dette helt greit for de fleste. Det er mindre bratt opp fra Bergan, og turen er både spennende og fin, og aldri helt den samme med blikket motsatt vei.

%d bloggere like this: