Øståsen

For moinger flest er Øståsen det navnet lokalbefolkningen bruker om den vestvendte delen av det store landskapet mellom Tyrifjorden, Lier og Drammenelva. Hele arealet blir i dag benevnt som Finnemarka. Området deles i dag mellom kommunene Drammen, Eiker, Modum og Lier.  Mange moinger forbinder navnet Finnemarka med den tidligere skogsbygda «Finnemarka», det avgrensede området rundt skogsvannet Glitre, der skogsfinner bosatte seg på andre halvdel av 1600-tallet.

Øståsen, Modums del av arealet Finnemarka, er moingenes mest benyttede turområde. Til Øståsen er det enkel adkomst via flere skogsbilveier fra kommunens tre tettsteder Vikersund, Geithus og Åmot. Med flere enn femti matrikkelgårder under Øståsen, fører et stort antall gamle stiveier opp åsen til setervoller, skogsarbeiderkoier, jakthytter og fiskevann. Øståsen er et variert og vakkert turområde. Fra de mange utsiktpunktene gis vandrerne anledning til å beskue hjembygda, innrammet av blåner og fjell. Sammenhengende skogsstier og skiløyper vedlikeholdes, skiltes og merkes langsetter Øståsen. Mange av disse har også tilknytning til tømmerveier, stier og skiløyper som kommer opp fra nabokommunene Lier, Drammen og Eiker.

Lokalbefolkningen deler gjerne Øståsen inn i områder relatert til adkomst. Breiliveien fører opp fra Vikersund til den nordligste delen av åsen, til Breili og Finnemarka naturreservat. En annen inngang til Øståsen fra Vikersund er Heggesjøveien som gir gode utgangspunkt for turer mot Hestås og Hovlandsfjell. Fra Geithus leder Elgtjernveien til Sponevollen, et naturlig startsted for tur til Hovlandsfjell, Nykjua og Glitre. Fra Åmot går Damtjernveien til Engersetra. Merket sti fører til Glomsrudkollen, det høyeste punktet sør i Modum. Fra Engersetra er det mulig å følge den avstengte skogsbilveien til boplassene ved Jøssjø, Guritjenn og Glitre.

Turtips -Øståsen, Modum

«Gamle Finnevei» fra Geithus til boplassene i Glitreområdet

Adkomst til «Gamle Finnevei» er fra FV 2832 ved Westad, omlag 200 m forbi Vassbunn. Herfra opp Snoterudveien til veibom Elgtjernsveien. Vel 100 meter forbi bommen viser skilt «Gamle Finnevei» inn til høyre. Turstien er blåmerket hele fram til Svarvestolen, tidligere boplass for flere familier, og nå ubetjent turisthytte tilhørende DNT Drammen og Omegn.

Svarvestolen

Gamle Finnevei var viktigste tilknytingsvei for de flere enn tjue boplassene på Modums side av Glitre. Det bodde og livnærte seg mennesker i Modums del av Finnemarka fra midten av 1600-tallet og de neste 300 årene. Det er naturlig å tenke på de som hadde Gamle Finnevei som sin «hovedvei» når vi tar fatt på de mange tunge bakkene opp fra Sønsteby (Westad). Først langs veien til Snoterud, så bratt opp til Slettbekkhovet, ny kneik opp til Langebruhovet, hvor vi krysser Ihlenvollveien, ny kneik opp til Paddeputt før vi passerer Ihlenvollen på høyre side. Fortsatt oppover til vi passerer 500m-koten, så langs noen moltemyrer før det endelig bærer utover til Svarvestolen. Vel framme ved tømmerhuset er det tid for en vel fortjent rast. Turen fra bygda er omlag 5 km én vei.

Fra Svarvestolen kan turen enkelt forlenges langs blåmerket «sløyfe» om tuftene etter gamleskolen på Bottolvs, Glitreplassen og de tre Jøsslia plassene.

Fra Svarvestolen kan alternativt tilbaketuren legges om Borkebu og Finnebrenna for den som er trygg på bruk av GPS eller kart og kompass. Det var tidligere også tilknytingsvei (gammel rødmerking nesten borte) over brenna til Ihlenvollen hvor inn på Gamle Finnevei. Rundturen er spennende, men krever årvåkenhet da deler av stien er tilgrodd. Rundturen blir omlag 12,5 km

Til «røverhule» og «trimkasse» i Bjørndalsmarka

Dette bildet har et tomt alt-attributt, og filnavnet er p1090300.jpg
Ved trimkassa i Bjørndalsmarka

En artig tur med utgangspunkt Åmot sentrum er turen langs gangvei forbi Bjørndalen til Skreppen og Flintgård. Her tar vi inn til venstre og følger Skillebekk, kommunegrensa mot Øvre Eiker oppover forbi utefjøs på tømmervei (scooterspor på vinteren), krysser kommunegraesa til «røverhula» og fint utsiktspunkt over Fjerdingstad. Omlag fire km hit. Tilbake på tømmervei til Modum og «trimkassa» i Bjørndalsmarka. Herfra er det merket tursti til lekeplass i Engerhagen. Videre gjennom boligområde tilbake til Åmot sentrum.

Fra Sponevollen til tårnet på Hovlandsfjell

Adkomst til Sponevollen er fra avkjøring fra FV 2832 ved Sønsteby (Westad) hvor inn på Snoteruveien til vegbom. Videre på skogsbilvei, Elgtjernsveien, til stort parkerigsområde på Sponevollen. Det er skiltet og blåmerlket sti herfra til Hovlandsfjell. Første del av turen gåt forbi Storrjern før bratt opp i nordender av Langvannet til Flagervann, et av markas vakreste skogstjern. Der den merkede stien gjør en 90 graders knekk mot venstre, gjør en avstikker rett fram 200 meter og se utover Flagervann. Gå tilbake til turstien som nå stiger slakt opp til en markert rygg med utsikt i alle retninger. Over fjellrabber og nedom lite myrområde før opp til tårnet på Hovlandsfjell (675 moh). Turen hit er omlag 4 km.

For den som er trygg på bruk av GPS , kart og kompass eller er flink til å lese terrenget kan en spennende retur legges lenger vest på delvis gjengrodd sti forbi flere småtjern, et flott utsiktspunkt over Udrvann-skreia før passering av idylliske Fjelldammen. Derfra er det god sti ned igjen til Sponevollen.

Langtur om Sandvollen, De Pene Tjerna, Bumla og Lunnås

Denne turen starter vi fra Djupengrop, opp sidevei fra Breiliveien som tar opp fra FV 284, Østmodumveien, ved Frydenberg. Ved Djupengrop er veien videre stengt med bom, men vi kan følge veien til fots. Etter en knapp km tar vi til venstre opp tømmervei forbi Engelstadhytta. Vi kommer nå inne på blå-merket sti fra Vikersund mot Breili. Vi følger dstien sør for Gudbrandstjern, passerer Gørrputt og noen myrer før vi kommer opp til Lårvika. Vi passerer tjernet på nordsida hvor stien klyver sakte, men sikkert på skrå oppover lia. Halvveis oppe passerer vi Danseplassen. Snur vi oss og ser tilbake så har vi fint overblikk gjennom glissen furuskog

Vi passerer 700m-koten før det bærer utover til Sandtjern og Sandvollen. Vi har gjort unna fem kilometer; første tredjeparten av dagens tur. Det er sti-dele ved Sandvollen, hvor vi nå skal følge blå-merket sti mot Lier. Stien vender sørover gjennom småkupert terreng med dalsøkk, myrer og glissen skog. Etter tre nye kilometer kommer vi til De Pene Tjerna. Det er tre av dem og de ligger som perler på snor på vår venstre side. Lurt å gjøre seg en stopp her, for som navnet indikerer er det vakkert her inne i Finnemarka Naturreservat,

Vi kommer fram til noen svaberg med mange små varder, og den blå-merkede stien vender nå 90 grader mot øst. Vi skal imidlertid vestover på umerket sti mot Bumla. Stien er ikke mye brukt, men noen gamle varder viser våkne øyne veien over svabergene sør på Bomleåsen. Fra svabergene så skal vi ned til utløpsoset på Store Bumla. Det er lett å miste stien her, men terrenget er oversiktlig og vi skal til sørenden av skogsvannet. Siste biten ned til utløpet (røys etter gammel demning) er sikret med tau. Det er vel så bratt opp på motsatt side, hvor stiger og tau , «Jakobsstigen», er bygget for å unngå uhell. Vi klyver opp til Bomlekollen, og følger så umerket sti til Vesle Bumla og skogshytta Lunnås.

Lunnåshytta eies av Statskog, driftes av frivillige. Den står åpen for skogens kvinner og menn. Fra Lunnås følger vi tydelig og godt ryddet sti til denne kommer inn på den blåmerkede stien tilbake til Djupengrop.  Vel framme har vi gjort unna 15 kuperte km

Til Sandvika og over Hestås

Turen har Djupengrop som utgangspunkt. Adkomst Djupengrop er sidevei til Breiliveien som tar opp fra FV 284, Øsmodumveien, ved Frydenberg. Vi tar på sekken og følger veien videre omlag én kilometer til skilt merket Sandtjern. Vi følger den blåmerkede stien opp til nordenden av Sandtjern hvor stidele. Vi fortsetter langs østbredden av Sandtjern fram til Sandtjernvollen. Her deler stien seg på nytt, og vi skal følge umerket sti mot venstre tvers over vollen. Vi går nå gjennom småkupert terreng og passerer et par myrer. Vel halvannen kilometer etter Sandtjernvollen passerer vi fint utsiktspunkt mot øst. Under oss ser vi de to Åsvanna. Stien dreier nå sørover og etter nok en kilometer så kommer vi fram til idylliske Sandvika.

Det ligger noen skogshytter ved Sandvika, som er omgitt av sva, myrer og glissen furuskog. Stien vår følger øst for tjernet før passerer myr i sør på artig bru. Vi fortsetter opp hyttetun og klyver opp kort, bratt bakke til bergkam. Vi er nå oppe på Heståsfjell. Umerket sti fortsetter mot nordvest. Den går nå i åpent fjellterreng, krysser myr mellom to små tjern og vi kommer fram til koselig rødmalt hytte «Fjellrosa» i østkanten av idyllisk tjern.

Tydelig sti tar oss nå nordover Heståsfjell til vi møter den blåmerkede «hoved-leden» fra Vikersund mot Hovlandsfjell. Vi tar inn på stien til høyre, og passerer Gammeldammen i lia over tjernet. Stien tar oss til Sandtjern, og kjenner oss igjen i det vi når fram til Sandtjernvollen. Herfra langs tjernet og ned bakkene tilbake til Djupengrop.

Vintertur langs «Dælaveien» fra Åmot sentrum til Damtjern

Kjent og kjær skogstur fo åmotinger er «Dælaveien» fra Jellum til Mehlum-Damtjern. Turen er like fin på snø som på barmark. Tidligere vintre gikk det skiløype langs denne gamle tømmerveien, men med dagens lette løypeski og dårligere skiferdigheter passer den scooterkjørte «Dælaveien» best for vinterstøvler med pigg eller brodd. Fra Åmot sentrum er oppturen er real trimtur. For den som ikke vil gå samme veien ned igjen finnes gode alternativer. Har en først kommet opp til Damtjern kan retur kan legges langs merket vintertråkket sti om Bjørndalskollen til Heståsvei og ned Bjørndalskleiva, eller man kan følge Damtjernveien til Mehlum, og følge «snarvei» om Modumheimen til Åmot sentrum. Går du alene så si fra hvor du skal og ta gjerne med mobilen.

Langs «Dælaveien» mot Vabekk og Mehlum-Damtjern

%d bloggere like this: