Modum vest

«Haugfosstien» – arbeidsveier mellom gruver og verk

Haugfosstrråkka med Haugfoss Gamle Bru

Turen har «Gamle Haugfoss Bru» som utgangspunkt. Det er P-plass på nordsiden av brua med adkomst fra Overnveien. Turstien er skiltet og merket herfra. Vi Krysser Overnveien og følger Koplandsveien 200 m før stien tar inn på tømmervei. Denne følges nye 200 m til fegjerde. Vi fortsetter opp kort bakke før gjennom skogholt og ny gjerdepassering. Tursten passerer snart til hustufter etter boplassen Høgåsbråten. Videre langs tømmervei som etterhvert slynger seg bratt opp åssiden til Koplandstjern. Herfra over Høgåsen med utsikt mot Øståsen, Bergsjø og Tyrifjorden. Etter en ny kilometer tar vi oss opp til nytt utsiktspunkt, Tjennåsen. Vi vender blikket mot vest og nord kan se Simoa slynge seg oppover Sigdal. Vi ser Grågalten og skimter Andersnattens kjente profil.

Fra Tjennåsen fortsetter stien til Tingelstadtjern. I sørenden av dette tjernet var det i 1930-årene et steinbrudd hvor man hentet ut serpentin og magnesitt. Den blåmerkede stien videre følger tømmervei langs Tingelstadtjerns vestbredd før slakt nedover på vestsida av åsen inntil nytt sti-dele. Skiltingen mot «Koboltkoia» viser at vi skal til høyre inn på gammel hestevei. Vi passerer ei gammel jakthytte. Veien dreier østover, og ved nytt skilt tar vi inn på sti mot nord. Igjen forbi fint utsiktspunkt, og hustufter etter boplassene Helgerudåsen og Jahnsåsen passeres. Videre gjennom småkupert terreng inntil vi møter Kultursti ved Hasselmoen.

Foran oss har vi den bratte Hoggvarden (Skuterudhogget). I ly av fjellet lå det omkring 1850 et tjuetalls boplasser. Kun på et par av plassene står det fortsatt hus. Stien passerer flere hustufter, noen med eng foran steintrappa og med frukttrær i hagen. Ved husmannsplassen Retrum er det nok et sti-dale. Her gis to muligheter videre; enten langs den gamle arbeidsveien til Kobeoltgruvene, eller vi kan følge blåmerkingen langs den gamle hesteveien drøye to kilometer til Skuterudsetra. Herfra er turstien merket langs tømmervei til den ubetjente turisthytta «Koboltkoia»

Turer ved Koboltgruvene i Skuterudåsen

Koboltgruvene i Skuterudåsen er i seg selv vel verdt en full dagstur for ung og gammel. Her er flust med spennende kulturminner etter 120 års gruvedrift; gamle bygninger, dype kløftligende dagbrudd, kjempestore felshauger, håndbyggede murer og flere merkede og skiltede rundturer. Som en ekstra bonus har området eventyrlig flott utsikt.

Utsikt østover fra Koboltgruvene

Det var i 1772 at skjerperen Ole Witloch fant det strategisk viktige koboltmetallet her oppe. Så viktig var funnet at Det Kongelige Modumske Blaafarveværk ble etablert med gruvedrift i Skuterudåsen og bygging av produksjonsanlegg for det kostlige kobolt-pigmentet ble reist ved Haugfossen. På første halvdel av 1800-tallet var gruvedriften her den største i Norge med sine vel 1200 arbeidere. Det var et yrende liv i dette området der mange familier ryddet seg boplasser og skapte et nett av arbeidsveier. Gruvedriften varte i 120 år. I dag er Koboltgruvene internasjonalt kjent som et av Europas best bevarte industrianlegg, og det arrangeres gruveturer inne i fjellet gjennom sommeren. Utendørs er anleggene sikret, men ferdsel krever respekt for å unngå fallulykker.

I tillegg til merkede stier om «Nordgruvene» (2 km)og «Sydgruvene» (2 km) er det merket «Kultursti» (5 km) til boplassene sør for Hoggvarden. Det er også merket sti til den særpregede Hoggvarden (4 km), hvor utsikt over det meste av Modum og Tyrifjorden.

En lengre rundtur kan gjøres om «Nordgruvene» hvor inn på «Haugfosstien» til Skuterudsetra. Bare tuftene er tilbake etter gården som lå på Skuterudhøyden. På andre halvdel av 1800-tallet ble det arrangert turer hit opp, og det var servering til besøkende. Haugfosstien dreier sørover ved Skuterudsetra og fortsetter langs god skogsti til boplassene under Hoggvarden. Herfra har en flere valg tilbake til Gruvetråkka; oppom Hoggvarden, langs «Kultursti» eller langs kortversjonen av «Haugfosstien». Alle returene passerer forbi Sydgruvene. Rundturen er variert, middels tung og omlag 8 km lang.

Rundtur fra Vikersund om Modum Bad

Høsten 2020 har Badeveien, som knytter Vikersund til Modum Bad, fått både fortau og asfalt. Det er en fin spasertur på omlag 2,5 km hver vei. Fra «badet» er det også mulig å legge ei sløyfe om Brunes og Kjølstad gårdene ned til Geithusveien. Denne kan også følges på asfaltert fortau tilbake til Vikersund. Rundturen vil da bli omlag 8 km.

Dette bildet har et tomt alt-attributt, og filnavnet er p1020888.jpg
De vakre sveitser-villaene ved Modum Bad

På kryss og tvers i Kalager og Skredvigskogene, Geithus

Et attraktivt og mye benyttet friareal ligger mellom RV 350 og bebyggelsen i Geithus syd. Med utgangspunkt nye Skredsvigmoen Barnehage er det både merkede og umerkede stier som blir tråkket på vinterstid. Flere bålplasser og gapahuker er også tilgjengelige for publikum. Siste tilskuddet er gapahuken «Tyttebærtoppen». Bring gjerne med deg varmt drikke og et sitteunderlag. Området rundt er småkupert og oversiktelig. Turlengde kan du tilpasse alt fra 2 til 8 km. God tur !

Fint å raste i gapahuken «Tyttebærtoppen»

Januarvandring langs Drammenselva

Fiskestien på østsida av Drammenselva mellom Gravfoss (Geithus) og Embretsfoss (Åmot) benyttes av lokale fotturister på vinterstid. I det minste så lenge snødybden tillater det. Det er en spennende tur langs den strie elva hvor både skarv, ender og fossekall kan observeres. Stien er kupert og den har et par bekkepasseringer som kan være isete, så gå forsiktig. I januar står sola lavt og treffer elva sent, så turen kan best gjøres på ettermiddagen. Turen er omlag 3 km hver vei. Gå gjerne turen sammen med familiemedlem eller en turvenn.

Januaridyll ved Drammenselva

Mange mulighter for «aleneturer» på Furumo, Geithus

Moinger flest er heldige som har sitt vel tilrettelagte turområdet på «moane». For de fleste er utgangspunket (P) Furumo Idrettspark, men alternative startpunkt er Brunes Grendehus og Modum Bad. Flere rundløyper mellom 3,5 og 10 km er merket og skiltet. Gangveiene mellom Furumo, Brunes og Modum Bad brøytes gjennom vinteren, og gangveiene har også diskret belysning på kveldstid. Det er turkasse med protokoll «Midt-på-moen». Flere sti-tråkk holdes i tillegg åpne gjennom vinteren, så valgene er mange og varierte. I helgene og på ettermiddag og kveld møter en som regel andre, så i «Furumoløypene» er en sjelden helt alene.

Piggsko eller brodder anbefales langs gangveien over moana

Vintervandring på Vestre Spone

Vestre Spone byr på fine muligheter for «støveltur» om vinteren. Start ved Gimle grendehus og gå tilbake til Jelstadkrysset, og følg bilveien mot Jar. Etter passering av den andre Jargården ta inn til høyre og følg «Veslegata», en gammel gårdvei som krysser jorde og bilvei mot Kleven gård. Ta til venstre ved lagringsplass, og følg traktorvei omlag 300 m mot Formodalen. Ved møte med gårdsvei ta skarpt til høyre og følg veien gjennom bebyggelsen på Formo. Her er det storslått utsikt over store deler av Modum. Gå videre ned i Jelstaddalen hvor inn på bilvei tilbake til Jelstadkrysset og Gimle. Turen er vel 7 km, og den byr på god trim etter julematen.

Fra Veslegata mot Jar, Vestre Spone

%d bloggere like this: