Modum sør

Med den sørlige delen av Modum mener vi her området vest og nord for Buskerud Gård fra Simoa til kommunegrensa mot Sigdal og til Bingselva i sørvest. Bingenområdet er framfor alt ei jord og skogbruksbygd. Bingselva er grensedelet til Øvre Eiler der Holtefjell framstår som bygdas mest naturlige turområde. Allikevel er har skogen på Modumsida attraktiv som turområde for den som søker gamle seterled, voller og idylliske fiskevann.

Steinsrud er navnet på hovedgården og brukene i området der Bingsveien, Holteveien og Vestbyveien møtes, og det er bru over Bingselva. Like nedenfor Steinsrudbrua har Bingselva en foss. Denne ga i århundrer kraft til mølle, og fra slutten av 1700-tallet hadde Hassel Jernverk en stangjernhammer og senere spikerhammer ved fossen. Omkring år 1800 smidde Friedrichsminde Isenkramfabrik verktøy og bordkniver ved Steinsrudfossen. Senere ble det bygget ny mølle her.

Turtips i Modum Sør

Fra Steinsrud til Dammane

Med Steinsrud bru som utgangspunkt følger vi først Bingsveien 500 m til Steinsrudveien tar inn til høyre. Vi følger denne veien forbi Haugløkbråten og Steinsrudhaugen) før inn i skogen. Veien fortsetter om lag 1,2 km videre rett mot nord fram til skogshytte og snuplass. Her tar vi inn på traktorvei/sti som vi følger nye 500 m gjennom skogholt til vi kommer inn på tømmervei. Vi tar til venstre og følger tømmerveien og senere traktorvei fram til myrområde med to delvis igjengrodde tjern, Dammane. Sti går på østsida av myrområdet fram til gammel seter. Over oss mot vest troner nå Hovengkollen.

Vi gjør vendereis etter rast, og følger tømmerveien tilbake de to kilometerne til stedet hvor vi kom innpå veien tidligere. Nå fortsetter vi videre på tømmerveien gjennom skarp venstre-høyre sving og kommer inn i Stordalen, eller Skibrekkdalen som noen kaller denne trange V-dalen. Stordalsveien tar oss rett sørover 2,5 km til Bingsveien, like nedenfor Skibrekk gård. Vi følger Bingsveien til høyre, ned bakke til Borgevad og videre tilbake til Steinsrud bru. Turen blir da omlag 11 kilometer.

%d bloggere like this: