Modum øst

«Gamle Kirkevei» fra Vikersund til Heggen Kirke

«Gamle Kirkevei» har eksistert siden Modums stolte middelalderkirke på Heggen ble reist på tidlig 1200-tall. Underveis er det satt opp informasjons-skilt som forteller historien om den enda tidligere kirken som ble flyttet fra Vike til Heggen. Hele traseen byr på fott utsikt over Bergsjø og Modum. Turen er enkel og omlag 8 km tur og retur.

Middelalderkirken på Heggen

«Gamle Kirkevei» fra Vassbunn til Heggen Kirke

Fram til 2002 hadde Modum prestegjeld tre sokn; Heggen, Nykirke og Snarum. Senere er Heggen soknekirle for hele Modum. Grensene mellom soknene ble endret flere ganger før sammenslåingen, men historisk hørte både Vike, Østre og Vestre Spone til Heggen sokn. Det var flere kirkeveier til Heggen, selv om kun veien fra Vikersund i dag merket kultursti. Kirkeveien fra Vestre Spone og fra områdene vi i dag kjenner som Geithus sør kom sammen ved Vassbunn. Gamle Kirkevei sørfra lå på nivå med Ihlenkleiva og den krysset Sønstebybekken et stykke overfor Westad, nær Nestegården (opprinnelig Nedre Sønsteby).

Det er mulig å følge den gamle traseen fra Øvre Sønsteby til Heggen. For å komme dit er det enklest å følge Mølleveien som tar opp like nord for Westad. Veien følges opp bakkene til Nestegården hvor en kan krysse over jordet omlag 100 m til Sønstebyveien og Øvre Sønsteby. Kirkeveien videre nordover følger omtrent dagens vei mot Bjønnmyr, men er pløyd ned i jordet tilhørende Søndre Øren. Vi kan imidlertid følge jordekanten omlag 500 m langs sørsiden av Esebekken til vi kommer inn på den gamle kirkeveien. Denne fortsetter nordover i lia, og passerer etterhvert tunet på Øvre Øren før oppom eiendommene Hovland. Øvre Hovland og Spone. Til høyre for oss ligger Vikersund Hoppsenter og midt i mot oss ser vi Heggen Kirke. Turen fra Vassbunn er omlag 4,5 km

Langs Vikerfossen til «Bondebrua» ved Bergsjø

Med utgangspunkt Vikersund passerer vi Vikersund bru og tar inn høyre til Øyaveien. Vi følger denne gjennom villaområdet til stikkvei inn mellom eiendommene Øyaveien 65 og 73. Stien fører ned til elvestrykene, Vikerfossen. Det er sti videre sydover langs elvebredden hvor vi passerer et par bronsealder røyser. Etterhvert ser vi utover Bergsjø med Kråkeholmen midt i mot oss. Vi følger stien fram til lita sydvendt badestrand. Stien videre følger den bratte østbredden av Bergsjø fram til hvitmalt hytte, «bondebrua».

Fram til 1969 var det tømmerfløting og sorteringshengsle (deling) på Bergsjø. Arbeiderne hadde hvilebrakker på begge sider av Bergsjø. På østsiden av hengslet kom arbeidsfolka fra gårdene under Heggenåsen. Derav navnet «Bondebrua».

Det er omlag 4,5 km fra start til «Bondebrua», og returen kan legges lngs «Gamle Kirkevei» tilbake til Vikersund. Total turlengde blir da vel 9 km.

%d bloggere like this: