Modum nord

Rundtur om Kaggefoss og Bjørnetangen

Med Holemoen Idrettsplass på Sysle som utgangspunkt kan en variert og spennende rundtur (8 – 10 km) om Kaggefoss, Bøen og Bjørnetangen gjøres. Vi følger Kaggefoss-veien til lite platå med sikret utsiktspunkt mot Kaggefossen. Er det stor vannføring betrakter vi fossen herfra før vi følger veien over demingen til motsatt side av Snarumselva. Er vannføringen mindre kan sti fra platået følges (delvis i trapp) ned til bunnen av fossen. Der vender hestevei sørover til veien deler seg. Vi tar til høyre over hengebru ved Kista til motsatt side av elva. Herfra sti opp igen til Kaggefossveien.

Videre omlag 200 m til tømmervei tar inn til høyre. Vi følger denne forbi Krogsrud til den nedlagte gamleskolen på Bøen. Her kommer inn på FV 2840, Bøenveien/Sysleveien som vi følger over brua på Bjørnetangen. Vi fortsetter langs bilveien fram til boligfelt, hvor vi tar inn høyre og fortsetter på veien mot Gåsevja. Ved garasjeanlegg stikker det inn traktorvei som kan følges tilbake til Holemoen Idrettsplass. Turen (untatt sløyfa nedom bunnen av fossen) kan gjennomføres både sommer og vinter

Landlig vintervandring på Drolsum

Drolsum er landbruksbygd med flere vinteråpne lokalveier. Med start fra Rud Kirke eller Idrettsplassen følg Tonsveien forbi Øderud og Aamodt gårdene til kommunedelet mot Ringerike. Her skifter veien navn til Solumveien. Denne følges til Solum gård, hvor vi tar til høyre og følger Parken til Kølabånn og tilbake til Modum. Her krysser vi RV 350 og følger Fjellsåsen til møte med Åsveien. Her tar vi nok en gang til høyre og krysser igjen RV 350 og kommer inn på Hellumveien. Denne fører oss tilbake til Øderud, Tonsveien, Idrettsplassen og Rud Kirke. Turen er omlag 8 km. Husk å sko deg med tanke på glatte partier, og si fra hvor du legger turen.

Drolsumkyr på fjøslufting

Spennende rundtur på vinterføre Vikersund vest

Stasjonen er et fint utgangspunkt for variert tur i Vikersunds nærmiljø. Følg gangveien langs Tyrifjorden og kryss over jernbanen og følg Sandgata til like før vanntårnet på Borgenhovet. Kryss over (tråkket sti) til Vinåsen og gjennom «Slottet» til Krøderveien. Kryss denne og følg lokal vei forbi Svenskerud til Svarverud. Videre på Grøterudveien forbi Råen. Kort stykke langs Badeveien før inn på Løkkeveien til Hovdehagen. Herfra kort ned til planovergang til Vikersund stasjon. Turen er omlag 6 km. Sko deg med tanke på at deler av veien kan være glatt, og si alltid fra hvor du har tenkt deg

Vintervakkert langs Strandpromenaden, Vikersund

Langs seterveien til «Abelone»

Uten snø er det fortsatt fint å følge Seterveien til «Abelone», O-lagshytta i Flannumsmarka. Kommer det snø så kjøres det skiløype langs Seterveien. For å komme til startpunkt følg skiltet stikkvei inn fra Finsrudveien til skytebane hvor parkering. Omlag 100 m tilbake langs veien stikker merket løype inn til venstre. Følg blåmerkingen, Underveis passeres Moltemyrmoen og Lønjakleivåsen før du kommer til Månen. Stien fortsetter over Seteråsen til «Abelone». Tilbaketuren kan legges langs tømmervei forbi Fugleleikåsen. Turen er småkupert, men ikke tung. Den er omlag 10 km.

«Abelone» klar til å ønske lokale skiturister velkommer

På snøføre fra Kløftefoss til Damtjern

På vinterstid brøytes det fra (P) Kløftefoss Samfunnshus til den lille grenda. Mohyttene. Som regel holdest også den videre skogsbilveien brøytet forbi Damtjern og opp lia til veidele Lysevannet/Villsamen. Turen fram til Damtjern følges gjennom fin vinterskog. Omlag 7 km T/R Kløftefoss – Damtjern. Om en vil legge inn 3 km ekstra og 150 høyde meter til det foran nevnte veidelet, så styrker dette både kondisjon og muskler.

Forbi Damtjern, Kløftefoss
%d bloggere like this: