Modum nord

Med Modum nord tenker vi her på området mellom Tyrifjorden og Snarumselva fra Lier grense i øst, Ringerike og Krødsherad i nord. I Modum nord er det flere mye benyttede turområder, lett tilgjengelige og nær bebyggelse

Tyrifjorden

De store turområdene Øståsen og Holleia er untatt i fra denne delen. Områdene er beskrevet særskilt og med hver sine tilhørende turforslag

Turtips i Modum nord

Rundtur om Kaggefoss og Bjørnetangen

Med Holemoen Idrettsplass på Sysle som utgangspunkt kan en variert og spennende rundtur (8 – 10 km) om Kaggefoss, Bøen og Bjørnetangen gjøres. Vi følger Kaggefoss-veien til lite platå med sikret utsiktspunkt mot Kaggefossen. Er det stor vannføring betrakter vi fossen herfra før vi følger veien over demingen til motsatt side av Snarumselva. Er vannføringen mindre kan sti fra platået følges (delvis i trapp) ned til bunnen av fossen. Der vender hestevei sørover til veien deler seg. Vi tar til høyre over hengebru ved Kista til motsatt side av elva. Herfra sti opp igen til Kaggefossveien.

Videre omlag 200 m til tømmervei tar inn til høyre. Vi følger denne forbi Krogsrud til den nedlagte gamleskolen på Bøen. Her kommer inn på FV 2840, Bøenveien/Sysleveien som vi følger over brua på Bjørnetangen. Vi fortsetter langs bilveien fram til boligfelt, hvor vi tar inn høyre og fortsetter på veien mot Gåsevja. Ved garasjeanlegg stikker det inn traktorvei som kan følges tilbake til Holemoen Idrettsplass. Turen (untatt sløyfa nedom bunnen av fossen) kan gjennomføres både sommer og vinter

Tur over Vinåsen og Langsrudåsen

Et litt uforjent lite besøkt turområde nord for Vikersund er skogsterrenget mellom RV350 og FV 2826, Torsbyveien. Området har flere gode stier og tømmerveier, og det er framfor alt lett tilgjengelig. Det ligger vel til rette for en 7 – 8 km rundtur der siste etappe følger lite trafikkert lokalvei. Vi legger turstart og mål til Kongsrud grendehus, like nord for Hatlekrysset vi følger FV 287, Krøderveien, de første 500 m til innkjøring venstre side til grendehuset

Vi krysser Krøderveien, går 50 m, tilbake og følger gårdsveien mtil Slottet. Kort stykke på traktorvei før møte med årdsveien til (vestre) Vinåsen. Vi tar til høyre og etter nye 100 m tar sti (opp lita kneik) på venstre side. Vi følger umerket tydelig sti nordover gjennom småkupert furuskog til kryssing av traktorvei. Stien fortsetter nordover Østengåsen og senere Langsrudåsen fram til FV 2826 ved Finnsrud steinbrudd

Novemberskog i Vinåsen

På tilbaketuren velger vi å følge Torsbyveien. En landlig og fin tur langs lite trafikkert vei forbi gårdene Finnsrud, Torsby, Flannum og Åsmundrud. Hele turen er omlag 7 km lang

Skogstur over Tonsåsen til Svarterud

Tonsåsen er den nærmeste åsen sett mot vest fra Rud Kirke. Den strekker seg nordover fra Finnsrud i sør til Ton i nord. Området er lett tilgjengelig og danner inngangsport til Flannumsmarka og den sørlige delen av Holleia. Vi velger å starte turen inn i Tonsåsen fra lita slette på høyre side av Torsbyveien (like før steinbrudd) vel 500 meter etter vegkrysset på Rud

Her følger vi sti langs gjerdet mot steinbrudd til vi kommer inn på løype mellom Langsrud og Hestebråten. Underveis passerer vi restene etter gammelt branntårn. Stien over Tonsåsen er tydelig og lettgått. Etter vel to kilometer kommer vi fram til traktorvei, Syversmyrveien, og vi skimter husene ved Hestebråten mellom trærne på motsatt side av veien. Vi tar til venstre og følger tømmervei (Syversmyrveien) 3 km til endepunkt. Her er en liten sti-anviser til Svarterud.

Vi følger sti fram til grind til enga på Svarterud. Plassen er ikke lenger bebodd, men flere bygninger står fortsatt. Vi fortsetter turen vår tilbake langs Svarterudveien til denne møter veien inn til Hestebråten. Vi skal til høyre og følger Hestebråteveien til snauhogst like før Syversbråten. Her tar sti av mot sør, og etter 200 meter er vi igjen tilbake til Syvertsmyrveien. Vi har nå 2 km tilbake samme vei tilbake over Tonsåsen til turens startpunkt

Landlig vintervandring på Drolsum

Drolsum er landbruksbygd med flere vinteråpne lokalveier. Med start fra Rud Kirke eller Idrettsplassen følg Tonsveien forbi Øderud og Aamodt gårdene til kommunedelet mot Ringerike. Her skifter veien navn til Solumveien. Denne følges til Solum gård, hvor vi tar til høyre og følger Parken til Kølabånn og tilbake til Modum. Her krysser vi RV 350 og følger Fjellsåsen til møte med Åsveien. Her tar vi nok en gang til høyre og krysser igjen RV 350 og kommer inn på Hellumveien. Denne fører oss tilbake til Øderud, Tonsveien, Idrettsplassen og Rud Kirke. Turen er omlag 8 km. Husk å sko deg med tanke på glatte partier, og si fra hvor du legger turen.

Drolsumkyr på fjøslufting

Spennende rundtur på vinterføre Vikersund vest

Vikersund stasjon er et fint utgangspunkt for variert tur i Vikersunds nærmiljø. Følg gangveien langs Tyrifjorden og kryss over jernbanen og følg Sandgata til like før vanntårnet på Borgenhovet. Kryss over (tråkket sti) til Vinåsen og gjennom «Slottet» til Krøderveien. Kryss denne og følg lokal vei forbi Svenskerud til Svarverud. Videre på Grøterudveien forbi Råen. Kort stykke langs Badeveien før inn på Løkkeveien til Hovdehagen. Herfra kort ned til planovergang til Vikersund stasjon. Turen er omlag 6 km. Sko deg med tanke på at deler av veien kan være glatt, og si alltid fra hvor du har tenkt deg

Vintervakkert langs Strandpromenaden, Vikersund

Langs seterveien til «Abelone»

En tur-klassiker nord i Modum er å følge seterveien til «Abelone», O-lagshytta i Flannumsmarka. Kommer det snø så kjøres det skiløype langs Seterveien, så turen kan gjøres både sommer og vinter.

Vårt startpunkt er skytebanen på Flannum. Adkomst fra FV 2826, Torsbyveien, ved Flannum Gård, og følg skiltet stikkvei skytebanen hvor parkering. Omlag 100 m tilbake langs veien stikker merket løype inn til venstre. Følg blåmerkingen, Underveis passeres Moltemyrmoen og Lønjakleivåsen før du kommer til Månen, hvor stien krysser tømmervei før bratt opp over Seteråsen og ned til «Abelone». Tilbaketuren legges langs tømmervei forbi Fugleleikåsen. Turen er småkupert, og omlag 10 km lang

Til gård og grend på Kløftefoss

Kløftefoss er Modums nordligste bygd. Bak husklyngen inntil Krøderveien ligger den en gang travle Kløftefoss stasjon, og bak stasjonen ligger samfunnshus, ballslette og en liten western by. Nede ved Snarumselva er det flere gårdsbruk og litt gjømt inne i skogen bor det fortsatt flere familier. Kløftefoss har spennende historie, først og fremst basert på skog og tømmerdrift. På første del av 1900-tallet var mer enn 200 mann knyttet til transport av tømmer fra Holleia, bearbeiding av trelast og opplasting av tømmer på Kløftefoss stasjon. I tillegg var det tresliperi nede ved Snarumselva. Sliperiet hadde heisanordning opp til furumoen hvor det var pakkhus med sidespor til Kløftefoss stasjon. Et annet sidespor hentet torv til brensel fra Torvmyr

Samfunnshuset, avkjøring fra FV 280, Krødernveien, er et bra utgangspunkt for tur på Kløftefoss. Vi krysser Krødernveien og tar inn til venstre på villavei bak boligfelt. I enden av veien forsetter vi på god sti over furumo til stikryss. Vi skal rett fram og bratt ned ridevei til vi kommer inn på gammel gårdsvei til det fraflyttede småbruket Lasletta.  Plassen ligger vakkert til på lite platå over Snarumselva. Vi følger veien gjennom tunet og kommer inn på sti, og senere traktorvei til Flatli. Dette gardsbruket ligger utpå ei stor slette hvor det fortsatt beiter husdyr sommeren gjennom.  Vi følger vei til enden av jordet, hvor vi passerer gjerde og følger sti til det neste bruket, Øyvolla.  Igjen kommer vi inn på gårdsvei som vi følger fram til Struterud

Her tar vi til venstre og går forbi fellesbeitet. I enden av beitefeltet tar vi til høyre og følger adkomstvei til den nedlagte husmannsplassen Kvernrud. Herfra følger vi sti opp kort, men bratt bakke til lyngmo. Vi følger nå traktorvei rett nordover inntil vi kommer inn på Flatliveien. Denne tar oss opp lang slak bakke på østsida at Torvmyr til tidligere Nordre Snarum skole (nå bolighus). Her skal vi krysse Krøderveien og Krøderbanen. Vel over bilvei og jernbanespor så følger vi tømmervei til denne deler seg og sti tar inn til venstre over furumo til Deadwood City, western-landsbyen på Kløftefoss. Dette er en kuriositet av en bebyggelse hvor det på sommertid bor familier som kler seg opp i full cowboymundur og leker seg gjennom noen morsommer ferieuker

%d bloggere like this: