Krødsherad

Krødsherad, østlandskommune med «vestlandsnatur»

Med sine 375 kvadratkilometer er Krødsherad den minste av de tre kommunene som i dag dekker arealet til «Gamle Buskerud» (Buskerud fogderi). Krødsherad har historisk vært knyttet til Sigdal og var fram til 1901 en del av Sigdal kommune, og helt fram til 1960 tilhørte Krødsherad Sigdal prestegjeld. Fortsatt finnes spor etter flere gamle presteveier skogsområdet mellom innsjøene Krøderen i øst og Soneren i vest.

Krødsherad har historisk vært et viktig veipunkt mellom Oslo og Bergen. Fortsatt går både riksvei og «Bergensbanen» gjennom kommunen. Allerede i 1872 kom jernbane til Krøderen. Det var flere daglig dampbåtforbindelse over Krøderfjorden til Gulsvik og Hallingdal. Under bygging av «Bergensbanen» (1898 – 1908) ble denne forbindelsen viktig for å få fram arbeidsfolk og forsyninger. Før siste del av banen stod klar mellom Gulsvik og Hønefoss (1909) var båtturen (2,5 timer) over Krøderen nødvendig for å knytte jernbanene i østover og vestfra sammen.

Den nordvestlige delen av Krødsherad er alpint med Norefjell området som en attraktiv destinasjon for skiturister fra det sentrale Østlandet. Spesielt populært ble Norefjell etter at de alpine øvelsene ved De VI Olympiske Leker i Oslo i 1952. Siden har betydelige arealer på Norefjell blitt lagt ut til hyttebygging, leiligheter og hotelldrift, og mange skiheisanlegg er reist i den spektakulære fjellsiden ned mot Krøderfjorden. Høyeste punktet på Krødsheradsiden av Norefjell er Høgevarde med sine 1459 moh

På østsiden av Krøderen er arealet lavere og skogkledd med unntak av Blodfjell massivet som når opp i omlag 650 moh. Der oppe finner man kanskje Krødsherads aller flotteste utsikt med den langstrakte Krøderfjorden dypt under og med Høgevarde midt i mot. Lenger sør ligger Holleiaskogene. Haverstingen og Knipetjennåsen er to naturreservater på østsiden av Krøderfjorden, mens Laksejuv ligger like under Høgevarde

Langs Krøderfjorden er det næringsrik jord, og en betydelig del av arealet benyttes i dag til dyrking av bær og frukt. Den sørlige delen av kommunen er dekket av produktiv skog.

%d bloggere liker dette: