Holleia sør

Holleia, skogsområde med villmark og gamle setervoller

På tur mot Grønknuten

Holleia utgjør et om lag 450 kvadratkilometer stort skogkledd landskap. Det ligger mellom de store innsjøene Krøderen og Tyrifjorden, delvis i Modum, Krødsherad og Ringerike. Holleia beskrives som både et økonomisk viktig skogsareal og et lett tilgjengelig turområde som egner seg ypperlig til rekreasjon og friluftsliv

Holleia ble benyttet som utmarksbeite for buskapen til langt ut på 1900-tallet, og det har ligget et stort antall setre i området. På store setervoller valgte ofte nabogårder å samle sel og fjøs i små samfunn. Noen voller hadde fem til åtte brukere. Dette ga mer effektive drifteveier og tryggere somrer for budeier og unge hjelpere. Setrene i Holleia lå flere timers gange fra hjembygda, og selv om ukene på setra ofte beskrives i romantiske vendinger, kunne det være utrivelig i dårlig vær og skremmende med ubudne gjester

I tillegg til jakt og fiske har Holleia gitt folk i de tilstøtende bygdene anledning til matauke ved plukking av skogsbær og sopp. Store deler av Holleia ligger på mellom 200 og 400 meters høyde. Lavere deler har god jord og partier med kraftig granskog, andre deler har stedvis glissen furuskog på et tørt og tynt jordsmonn på grunnfjell. Noen partier er preget av lyngheier, bekkedaler og myrer. Det høyeste området 500 – 700 moh. kalles Høg-Holleia og inkluderer Grønknuten Naturreservat. Fra toppen av Grønknuten (681) skuer en utover Holleias utstrakte skogsområder, og i synsranden skimtes Norefjell, Krøderen og Tyrifjorden

Turtips i Holleia sør

Langs seterveien til «Abelone»

Uten snø er det fortsatt fint å følge Seterveien til «Abelone», O-lagshytta i Flannumsmarka. Kommer det snø så kjøres det skiløype langs Seterveien. For å komme til startpunkt følg skiltet stikkvei inn fra Finsrudveien til skytebane hvor parkering. Omlag 100 m tilbake langs veien stikker merket løype inn til venstre. Følg blåmerkingen, Underveis passeres Moltemyrmoen og Lønjakleivåsen før du kommer til Månen. Stien fortsetter over Seteråsen til «Abelone». Tilbaketuren kan legges langs tømmervei forbi Fugleleikåsen. Turen er småkupert, men ikke tung. Den er omlag 10 km.

«Abelone» klar til å ønske lokale skiturister velkommer

På snøføre fra Kløftefoss til Damtjern

På vinterstid brøytes det fra (P) Kløftefoss Samfunnshus til den lille grenda. Mohyttene. Som regel holdest også den videre skogsbilveien brøytet forbi Damtjern og opp lia til veidele Lysevannet/Villsamen. Turen fram til Damtjern følges gjennom fin vinterskog. Omlag 7 km T/R Kløftefoss – Damtjern. Om en vil legge inn 3 km ekstra og 150 høyde meter til det foran nevnte veidelet, så styrker dette både kondisjon og muskler.

Forbi Damtjern, Kløftefoss
%d bloggere like this: