Grenskogen

Grenskogen, livskraftig grend med historie tilbake til vikingtid

Som besøksmål forbinder nok de fleste moinger og sigdøler Grenskogen med Vatnås kirke og Lauvnesvatnet. Som turområde velger vi å ta med hele arealet fra Gren gårdene og Simoa i øst til Horgesetervatna i vest, og fra Letmoliveien i sør til Grågalten og Prestfoss i nord. Det aller meste av dette arealet ligger i Sigdal, mens en mindre del i sørvest tilhører Flesberg kommune. Flere lokale navn brukes om begrensede områder særlig i nord og øst, og ikke alle vil være enige i at disse er en del av Grenskogen. Som turområde er det vanskelig å finne én dekkende benevnelse på det sammenhengende arealet. Historien forteller at store områder har vært del av lokale ættevelder som senere har blitt delt i gårdseiendommer. Stier og led krysser gamle grenser, og for en vandrer er terreng og vegetasjon enklere å se enn hvem som eier grunnen der en trår.

Det har vært bosetting på Grenskogen siden vikingtid, og selv om mange bruk og boplasser er forlatt, holder fortsatt et titalls familier stand. Barna på Grenskogen går i dag på Nerstad Skole. Det bor fortsatt flere familier med aner tilbake til 1800-tallet på Grenskogen. Vatnås kirke står som selve symbolet på bygdesamfunnets sterke overlevelseskraft. På Grenskogen og i området rundt Grågalten finnes både merkede og umerkede stier og led. Tidligere knyttet hesteveier skogsbygda til gårdene nede i elvedalene, og stiveier sørget for kontakt mellom gård og boplasser. I det østvendte skogsområdet nær Simoa lå det flere husmannsplasser til langt utpå 1900-tallet.

Ei folketelling i 1865 viste at det da bodde 270 mennesker på tilsammen 44 av 53 navngitte boplasser. Mange hadde da allerede forlatt Grenskogen på vei mot Amerika

Turtips på Grenskogen, Sigdal

En av høstens fineste vandringer på Grenskogen er rundturen om Lauvnesvannet med start og mål Vatnås Kirke. Fra kirken følger vi FV 3816, Vatnåsveien, omlag 3 km til litt forbi Vassenden. Der stikker en grønn tømmervei inn til høyre, og vi følger veien 400 m til Kjosarsetra hvor gammel hytte fortsatt står. Videre på sti langs Lauvnesvannet forbi Geitøya før gjennom skogen til Lauvnesdammen og Saglanda. Vi følger vei gjennom sjarmerende hyttefelt og passerer etter nye 2 km gården Vestre Lauvnes. Videre langs veien forbi Rud til Evjua, der Launesvannets eneste tilsig, elva Raudåa, renner ut. Her vender veien sørover og følger Lauvnesvannets bredd tilbake til Vatnås. Turen er omtrent 10 km, men enkel å gjennomføre for de aller fleste

%d bloggere like this: