Buskerud Fogderi

Første gang Buskerud omtales som en egen administrativ enhet var i 1537 da Buskerud Fogderi ble etablert som en kongelig administrativ enhet med sete på Buskerud Gård i Modum. Buskerud Fogderi dekket da de to prestegjeldene Modum og Sigdal (Krødsherad var helt fram til 1960 en del av Sigdal prestegjeld). Senere ble fogderiet tillagt deler av Hallingdal. I året 1679 ble Buskerud Fogderi slått sammen med Bragernes Fogderi, og ble fra da til Buskerud Amt med Bragernes som sete. I 1918 endret amtet betegnelse til Buskerud Fylke med Drammen som sete.

Arealene til Modum, Sigdal og naboen Krødsherad er Ut på Turs boltreplass.
Sammen så utgjør disse tre kommunene «Det Første Buskerud».
I tursammenheng nevnes kommunene sammen da de deler store fjell- og skogsområder, vassdrag og infrastruktur. I sum dekker de et areal på mer enn 1 700 kvadratkilometer, nesten fire ganger Oslo kommunes areal.
Det er betydelige landbruksområder i elvedalene og mye produktiv skog.
Flere nasjonale verneområder ligger innenfor arealet;
Trillemarka, Finnemarka og Grønknuten (Høg-Holleia) er de mest kjente.
Innsjøer, flere elver og et tjuetall fosser stykker opp landskapet, og skaper Drammenselva, en av Norges største vassdrag. Topografi og grunnforhold er varierte, vekstvilkår har tilpasset seg og skapt et planteliv med stort mangfold. Dyr og fugleliv er som fastlands-Norge i miniatyr; her er både kongeørn, gaupe, villrein, elg, hjort og rådyr. Ulv og bjørn streifer gjennom skogsområdene nesten hvert år.

%d bloggere like this: