Fogderiet

De første årene bestod Buskerud Fogderi av prestegjeldene Modum og Sigdal, som fram til 1960 også inbefattet Krødsherad. Til sammen dekker dette området mer enn 1700 kvadratkilometer, eller omlag fire ganger Oslo kommunes areal. I perioder var også deler av Eker og nedre del av Hallingdalen underlagt «futen» på Buskerud Fogdgård.

Før reformasjonen i Norge (1537) tilhørte den senere fogdgården biskopen på Hamar, og gikk under navnet «Biscopruth». Gården har historie tilbake til 1100-tallet.

Etter tiden som embedsgård for Kongen ble gården solgt, og i 1762 kjøpte høysterettsdommer Peter Collett «Buskerud Hovedgård» med to kirker, fiskerettigheter i Døvikfossen, et dusin sagbruk, 40 husmenn og flere enn 400 mennesker tilknyttet gårdsdriften. Hovedbygning er reist av Collettfamilien, og selve gården huser i dag Buskerud Videregående Skole.

%d bloggere like this: