Tur oversikt

Noen av turene krysser kommunegrensene mellom Modum, Sigdal og Krødsherad. Turenes startpunkt (P) er derfor brukt som referanse i oversikten

Fotturer i Modum

Modum-Nord Modum Øst Modum-Midt Modum -Sør Modum-Vest

Turer i Modum-Øst

 • Langs «Gamle Finnevei» til Svarvestolen. Vassbunn, Geithus
 • Rundtur om gamle boplasser i Finnemarka. Engersetra, Åmot
 • Fra Åmot til Verpstjern og Bjørndalskollen. Åmot sentrum
 • Om Knivesetra til Snaukollen og Dalatjern. Nygårdshøgda, Åmot
 • Rundtur om Dypingen, Sandungen og Åsvanna. Nygårdshøgda, Åmot
 • Til «røverhule» og «trimkasse» i Bjørndalsmarka. Åmot sentrum
 • Til Glomsrudkollen, Maurtjern, Zinkgruver og Åstjern. Damtjernveien/Holotjernveien, Åmot
 • Om Sønsteby over Glomsrudkollen til Holo og Ihlen. Vassbunn, Geithus
 • Fra Sponevollen til tårnet på Hovlandsfjell. Sponevollen, Geithus
 • Tur om Flagervann til Nykjua. Sponevollen, Geithus
 • Dagstur om Heggenvollen, Saga, Grunnvannet og Elgtjerna. Sponevollen, Geithus
 • Sommertur nord på Hovlandsfjell. Hoppsenteret, Vikersund
 • Om Dam-Heggesjø, Lang-Heggesjø og Hvalsbroktjern. Heggsjøveien, Vikersund
 • Fra Djupengrop om Hvalsvarden, Hvalsdammen og Austadsetra. Djupengrop, Vikersund
 • Over Sjutjernflata til Sandvollen. Djupengrop. Vikersund
 • Langtur om Sandtjern, De Pene Tjerna, Bumla og Lunnås. Djupengrop, Vikersund
 • Til Sandvika og over Hestås. Djupengrop, Vikersund
 • Sommertur langs skiløype og sti til Breili. Bekkeli, Breiliveien, Vikersund
 • Til Rævassbjørn og Snøkollen. Breiliveien, Vikersund
 • Vintertur langs «Dælaveien» til Damtjern. Åmot sentrum
 • Langs «Gamle Kirkevei» fra Vikersund til Heggen Kirke. Vikersund sentrum
 • Langs «Gamle Kirkevei» fra Vassbunn til Heggen Kirke. Vassbunn, Geithus
 • Skogstur i Heggen prestegårdsmark, Hoppsenteret. Vikersund
 • Langs Vikerfossen til «Bondebrua» ved Bergsjø. Vikersund sentrum
 • «Panorama Tyrifjorden», Steintangen badeplass. Øst-Modum
 • Til Askerudjuvet på Øst-Modum, Gulsrud Kirke. Øst-Modum
 • Opp «Dokkaløypa» og ned Austadseterveien. Vikersund stadion
 • Glomsrudkollen og Zinkgruvene. Damtjernveien / Holotjernveien, Åmot

Turer i Modum – Nord

 • Fra Snarum om Ukseøyet og rundt Sysletjern. Snarum
 • Fra Presterud om Arnestjern og rundt Langsjø. Drolsum
 • Den store seterrunden i hjertet av Holleia. Svartputt, Kløftefoss
 • Langs sti og vei mellom Sørli og Steinsvollen. Sørliveien (bom), Drolsum
 • Spennende historier fra hjertet av Holleia. Vesetrudveien (til bom), Nakkerud
 • Fra Hesjevollen, Gundhusvollen og Kartås til Grønknuten. Hesjevollen, Kløftefoss
 • Langs seterveien til «Abelone». Flannum skytebane, Vikersund
 • Morudskogen, med Sæteråsen og Dypingdal. Snarum kirke
 • På snøføre fra Kløftefoss til Damtjern. Kløftefoss samfunnshus
 • Rundtur om Kaggefoss og Bjørnetangen. Holemoen, Sysle
 • Over Vinåsen og Langsrudåsen til Ruud. Kongsrud grendehus, Vikersund
 • Over Tonsåsen om Syvertsmyr til Svarterud og Hestebråten. Torsby steinbrudd, Drolsum
 • Gard-i-mellom på Drolsum. Idrettsplassen, Drolsum
 • Rundtur på vinterføre nord og vest i Vikersund. Vikersund stasjon
 • Til boplasser, gårdsbruk og Deadwood City på Kløftefoss. Kløftefoss samfunnshus

Turer Midt i Modum

 • «Kulturstien Øya» i Vikersund
 • «Modum på langs – Nord». Vikersund sentrum
 • «Modum på langs – Sør» . Geithus sentrum
 • Til «Hæsjdæl’n» , Gravfoss og helleristningene ved Katfoss. Furumo, Geithus
 • Fra Vikersund til Modum Bad. Vikersund sentrum
 • Fra Furumo om Kaggefoss til Koboltgruvene. Furumo, Geithus
 • På kryss og tvers i Kalager og Skredvigskogene, Skredvig barnehage, Geithus
 • Januarvandring langs Drammenselva. Embretsfossveien, Åmot
 • Furumo-løypene. Furumo, Geithus
 • Fra Furumo om Grava, Fosnæs og Modum Bad. Furumo, Geithus

Turer i Modum – Sør

 • På «Collettstien» gjennom Bakåsen til Nykirke. Buskerud Gård, Åmot
 • Langs «Gamle Sigdalsvei» til Haugfoss og Blaafarværket. Åmot sentrum
 • Rundtur i Sætersberga og Skibrekkåsen. Buskerud barneskole, Åmot
 • Rundtur fra Simostranda til Røysa. Ole Einars Plass, Simostranda
 • Skogstur i Grefstadhallen. Jakobsløkka, Nævraveien, Bingen
 • Skogstur til Kroktjern og gjennom Blådalen i Bingen. Mortenstjern, Bingen
 • Rundtur på gamle stier fra Bingen til Røysa. Mosletta stadion, Bingen
 • Fra Steinsrud til Dammane. Steinsrud, Bingen

Turer i Modum-Vest

 • «Haugfosstien» – arbeidsveier mellom gruver og verk. Haugfoss nord
 • Fra Kleven til Tingelstadtjern og «Tjennsåsen». Klevenveien, Simostranda
 • Skogstur i Tandbergmarka på Simostranda. Klevenveien, Simostranda
 • Fra Haugfoss til bygdeborgen på Brustigåsen. Haugfoss nord
 • Til Tingelstadtjern og Skreia. Haugfoss nord
 • Vår i Dokkene Naturreservat. Vestre Spone kirke
 • Gamle veier til boplasser under Hoggvarden. Vestre Spone Kirke
 • Turer ved Koboltgruvene i Skuterudåsen. Koboltgruvene, Sysle
 • Historisk vandring fra Skuterudflata til «Koboltkoia». Skuterudflata, Sysle
 • Fra Koboltgruvene til Hovdekollen. Koboltgruvene, Sysle
 • Verden sett fra Hovdekollen. Stryken bru, Snarum
 • Til de glømte koboltgruvene i Svartfjell. Korsbøenveien / Verkensveien, Snarum
 • Solskinnstur til Høgtidsåsen. Korsbøen, Vestre Snarum
 • Vintervandring på Vestre Spone. Gimle grendehus, Vestre Spone
%d bloggere liker dette: