Fremhevet

Turglede

Turglede

Naturopplevelser i «Det Første Buskerud» (Modum, Sigdal og Krødsherad)

Turglede skapes av gode naturopplevelser

Her vil våre turledere skrive om og legge ut fotografier fra turene våre. Vi ønsker å dele erfaringer og opplevelser, og gi andre inspirasjon til å søke friluftsaktivitet

Fra tur langs «Seterleden», Sigdal, onsdag 17.06.2020

Fra tur på Holtefjell, onsdag 08.juli 2020

Fra tur til Andersnatten, Sigdal, onsdag, 29. juli 2020

Fra tur til Rundskogen, Krødsherad, onsdag, 26.08.2020

Fra tur til Sysletjern, Holleia, onsdag 21. oktober 2020