Blog Feed

COVID 19 – SMITTEVERN hos Ut på Tur – Modum & Sigdal

Ut på Tur – Modum & Sigdal er en aktivitet tilhørende DNT Drammen og Omegn. Foreningens aktiviteter baseres på de til enhver tid gjeldene smittevern krav og råd fra norske helsemyndigheter. Deltakerne plikter av hensyn til seg selv og sine turvenner å sette seg inn i disse kravene og rådene.

Deltakerne logges med navn og kontaktpunkt slik at arrangør kan videreformidle deltakernes identitet til lokale helsemyndigheter om smitte oppdages eller mistenkes.

Åmot, den 7. juni 2020 /HPE

Turlederens fremste oppgave er å tilrettelegge for trygg gjennonføring

Retningslinjer for deltakelse Ut På Tur – Modum & Sigdal

  • Deltaker bør på forhånd sjekke tur-program; turbeskrivelse, distanse, antatt tidsbruk og gradering I – V, og deltaker må selv vurdere egen gjennomføringsevne. Tur-programmer deles ut månedlig og formidles på internett www.modumtur.com og www.facebook.com/modumtur
  • Deltaker må sørge for egnet bekledning og fottøy (tenk temperatur, vær og føre)
  • Deltaker er ansvarlig for egen helse og bruk av medisiner mot kjent sykdom og allergier. Deltaker velger selv å informere Turleder om særskilte hensyn må tas.
  • Vi anbefaler at deltaker bringer med seg niste og tilstrekkelig med drikke
  • Hensyn til egen og turvenners sikkerhet skal alltid tas. Det kan bety at Turleder velger å stanse gruppen for å samle gruppen. Deltakere skal følge Turleders beslutning
  • Alle skal før hver tur signere med fullt navn i Tur-protokollen for oversikt over hvem som deltar. Ved uhell/ulykke så kan Turleder oppgi deltakernavn til hjelpeenhet og pårørende. Tur-protokoll brukes ellers til statistikk.
  • Turdeltakere betaler kr 20,- pr. tur til dekking av felleskostnader (sikkerhetsutstyr, buss, bevertning, deltaker-premiering, PR-materiell og andre forefallende kostnader). Turledere er fritatt for deltaker-betaling. Løpende regnskap er tilgjengelig for deltakernes gjennomsyn.
  • Hundeeier kan ta med hund under forutsetning at denne ikke oppfattes som plagsom av andre deltakere. Hundeeier plikter å respektere pålegg om båndtvang i utmark
  • Ut På Tur – Modum dekker kostnadene til buss når dette inngår i tur-program. For øvrig så dekker deltaker selv sine transportkostnader
  • Ut På Tur – Modum anbefaler sine deltakere å bytte på skyss med tur-venner ved bruk av privatbil. Deltakere som sitter på med tur-venn fram til avmarsjpunkt forventes å spleise på driftskostnader med kr 10,- per 10 km kjørt distanse. Bompenger spleises på av de som kjører sammen.

Åmot, den 7.juni 2020 /HPE

Naturlig Ung – Ti år med Ut på Tur

Vår egen bok om turerfaringer, turkunnskap, turgleder og sosialt fellesskap

Ti år med tur-erfaring og lokalkunnskap

Åmot den 16.10.2020 /HPE

Ut på Turs årskalender 2021 har ankommet

Kalenderene vil bli distribuert gratis til våre deltakere

Åmot den 01.11.2020 /HPE

%d bloggere like this: