Arrangementer

Ukas Ut på Tur, onsdag 17.juni, 2020, Furumo, Geithus, kl 10:00

Støvernsetra

Skogstur i Nedre Sigdal. Med start og mål (P) Hagaflata, Støvern, Nedre Sigdal, følger vi bufevei om Geitedansen til Skatvedtsetra og Støvernsetra. Videre over skogsfelt til møte med merket tursti mellom Hagaflata og Nattjennåsen. Vi følger denne tilbake til Geitedansen og Hagaflata. Turen blir omlag 10 km, og den er middels tung. Avmarsj fra Hagaflat kl 10:30

Ukas Ut på Tur, onsdag 24.juni, 2020, Furumo, Geithus, kl 10:00

Tur over Breiliflaket

Tur til Breili, Øståsen Vikersund. Med start og mål (P) Bekkeli, inn høyre side fra Breiliveien like etter Abbortjern, går vi om Breilivannet og til høyeste punktet på Breiliflaket (702m). Tilbaketuren legger vi om Dritarudtangen til Bekkeli. Turen følger sti og skiløype-trasé. Turen er middels tung og omlag 11 km. Avmarsj fra Bekkeli kl 10:30

Ukas Ut på Tur, onsdag 1.juli 2020, Furumo, Geithus, kl 10:00

Tales marka

Skogstur i Nedre Eggedal. Vi følger deler av gammel prestevei mellom Eggedal og Noresund fra Tales Gård mot plassen Gutterud. Avhengig av vær og ork bestemmer vi oss for når vi bør snu. Tilbake følger vi tømmervei og sti. Turen blir 10 – 13 km, og den er middels tung. Avmarsj fra Tales Gård, kl 11:00

Ukas Ut på Tur, onsdag 8.juli 2020, Furumo, Geithus, kl 10:00

Holtesetra ved sandtjern

Skogstur på Holtefjell. Med start og mål (P) Øvre Blygåttjern, Vestbyseterveien, følger vi sti og skiløypetrasé til Kjøttkakemyra og Øllestokken til Sandtjern. Om vær, ork og lyst tillater det kan vi forlenge turen oppom Grågalten. Vi går samme vei tilbake. Turen er middels tung og er 7 -9 km avhengig av når vi velger å snu. Avmarsj kl 10:30

Ukas Ut på Tur, onsdag 15.juli, 2020, Furumo, Geithus, kl 10:00

Fiskeglede i Glitre

Skogstur til Glitre, Øståsen Åmot. Denne onsdagen er start og mål lagt til (P) Engersetra, Damtjernveien, Åmot. Herfra rusler vi langs skiløypetrasé til «Knuslebu» ve Vesle Vindsjø. Videre på tømmervei til Åsvanna, og på sti til Sandungen. Videre på skogsbilvei til vestenden av Glitre. Tilbake om Jøssjø, Svarttjern og på fiskesti langs Vindsjøvanna. Turen er middels tung og omlag 12 km lang. Avmarsj fra Engersetra kl 10:30

Ukas Ut på Tur, onsdag 22.juli 2020, Furumo, Geithus, kl 10:00

Lang-Heggesjø, Hovlandsfjell

Spennende tur over Hovlandsfjell, Øståsen Vikersund. Med start og mål (P) Heggesjøveien (opp fra Hoppsenteret) følger vi merket sti om Heggesjø til Lang-Heggesjø. Videre på umerket sti om Disenvollen til Hvalsbroktjern. Herfra langs skiløype-trasé til Ormtjern og gammel danseplass. Tilbake om Disenbroktjern og Kroktjern til morgenens utgangspunkt. Turen blir omlag 12 km, og den er middels tung. Avmarsj fra (P)

Ukas Ut på Tur, onsdag 29.juli 2020, Furumo, Geithus, kl 10:00

Slettefjell

Fjelltur til Høg-Trillemarka, Sigdal. Med start og mål Grøset Seter går vi hestevei og senere merket sti om Damtjenna til Slettefjell (902m), hvor storslått utsikt i alle himmelretninger. Vi raster ved varden før vi følger merket sti om Skinnfellan tilbake til Grøset. Turen er middels tung/tung og omlag 10 km lang.

Ukas Ut på Tur, onsdag 5.august 2020, Furumo, Geithus, kl 09:00

Fjellet Ranten, også kalt «Soria Moria Slott»

Fjelltur til Ranten (1419 m), Eggedal, med start og mål (P) øævre parkering Tempelseter. Vi følger Tempelbekken på T-merket sti til Raudmyran, hvor inn på DNT’s tursti «Norefjell-traversen» som vi følger på baksiden av Ranten, før vi tar inn på umerket sti til toppen på 1419 meter. Turen er omlag 11 km og den er tung med 400 m stigning. Husk solid niste og rikelig med drikke. Avmarsj kl 10:30

Ukas Ut på Tur onsdag den 12.august 2020, Furumo, Geithus, kl 10:00

Glade Ut på Tur deltakere

Skogstur til Øst-Holleia med utgangspunkt (P) vegbom Holleiaveien, Ulleren, Tyristrtand. Turen fælger merket sti om Grytingsvollen, Lysingen til Hovinsetra, hvor nistepause. Videre på merket sti til Øytjern, hvor inn på traktrvei/skiløype-trasé om Røsimyra tilbake til Ulleren. Turen er middels tung og omlag 11 km lang. Husk niste og rikelig med drikke. Avmarsj fra Ulleren, Tyristrand kl 10:45

Ukas Ut på Tur, onsdag den 19.august 2020, Furumo, Geithus kl 10:00

Svarvstolen gammel bopplass og i dag turisthytte

Rundtur om gamle boplasser i Finnemarka (Modum). Vi går fra (P) Engersetra, Damtjernveien, Åmot, og følger vei og sti forbi Knuslebu til Borkebu. Videre på merket sti forbi Maristua til Svarvestolen og Bottolvs (skolen). Videre på sti til Glitreplassen, gjennom Glitrehagan og til Jøssliaplassene. Retur om Borkebu og Vindsjøvannene til Engersetra. Turen er drøye 9 km og den er middels tung. Husk niste og rikelig med drikke i sekken. Avmarsj fra Engersetra kl 10:30

Ukas Ut på Tur, onsdag den 26.august 2020, Furumo, Geithus kl 10:00

Fosslielva, Norefjell

Skogstur fra Rundskogen til Norefjell. Startpunkt for turen er (P) snuplass skogsbilvei forbi øverste Rundgården. Herfra går vi gjennom det spennende skogsområdet Bjønnåsen hvor det tidligere har vært bebyggelse, men nå bare hustufter, steingjerder og steinsatte hesteveier. Videre på lokal vei og senere gammel bufevei langs Fosslielva og to Fossligårder. Vi følger veien til Puttanseter hyttegrend, Norefjell. Herfra kysser vi elva og følger Fossliseter veien tilbake. Husk niste og drikke. Avmarsj kl 11:00

%d bloggere like this: