Modumtur.com

Velkommen til

«Gamle Buskerud»

Turtips – natur og kultur

Buskerud, Modumgården som ga navn til både amt og fylke

Hovedbygningen ved Buskerud Gård

Med «Gamle Buskerud» mener vi i vår sammenheng det opprinnelige arealet som først benyttet «Buskerud» som navn på en statlig adminstrativ enhet, Buskerud Fogderi. Der residerte Kongens embetsmenn fra slutten av 1500-tallet og fram til 1679, da fogderiet ble slått sammen med Bragernes til Buskerud Amt og senere ble til Buskerud Fylke.

De første årene bestod Buskerud Fogderi av prestegjeldene Modum og Sigdal som fram til 1960 også inbefattet Krødsherad. Til sammen dekker dette området mer enn 1700 kvadratkilometer, eller omlag fire ganger Oslo kommunes areal. I perioder var i tillegg deler av Eker og nedre del av Hallingdalen underlagt «futen» på Buskerud Fogdgård.

Det opprinnelige arealet til Buskerud Fogderi består av høyfjell, store skogsområder og gode landbruksarealer. Flere innsjøer og skogsvann stykker opp landskapet, og elvene skaper et tjuetalls fosser på sin ferd mot Åmot (elvemøte), der Drammenselva samler vannmassene og fortsetter sin ferd gjennom Eiker mot Drammensfjorden og havet.

«Gamle Buskerud» har en rik historie hvor mennesker har levd i årtusener. Noen av Norges best bevarte helleristninger finner vi i øvre del av Drammenselva. Vikinger besøkte området og etterlot middelalderkirker både i Modum og Sigdal. Naturen i «Gamle Buskerud» har inspirert kunstnere til å skape kjente norske nasjonalskatter.

Middelalderkirken på Heggen

Interessant geologi og sjeldne bergarter i «Gamle Buskerud»

Modumfeltet er en del av det norske grunnfjellet og ligger sentralt i «Gamle Buskerud». Feltet er internasjonalt kjent, og hele sju mineraler har blitt funnet her før noe annet sted i verden. Her finnes en rekke omvandlingsbergarter som er nesten 1500 millioner år gamle. Opprinnelig var dette havbunn. Over en lang periode ble havbunnen presset sammen under en fjellkjede til hard gneis. Det ble så varmt at noen av bergartene smeltet og dannet gabbro, en grovkornet mørk dypbergart. I disse lagene finnes metall forekomster som jern, nikkel og kobolt. For omlag 500 millioner år siden lå deler av «Gamle Buskerud» under havet nær ekvator. Dengang var klimaet varmt, og havet var grunnt med et yrende liv i vannet. Bevis for det finner vi som fossiler av trilobitter i åsen ved Vikersundbakken. Senere var det høy vulkansk aktivitet i vårt område. Visste du at fordypningen i landskapet der Glitre ligger er en kaldera, en sluknet vulkan ?

Det har vært betydelig gruvevirksomhet i «Gamle Buskerud» over flere hundre år. På første del av 1800-tallet lå Norges største bergverk, Modums Blaafarveværk med mer enn 1000 ansatte i selve gruvedriften i Skuterudåsen i Modum

Topografi og grunnforhold er varierte, vekstvilkårene har tilpasset seg og skapt et planteliv med stort mangfold. Dyr og fugleliv er som et fastlands-Norge i miniatyr; her er både kongeørn, gaupe, villrein, elg, hjort og rådyr. Ulv og bjørn streifer gjennom Holleiaskogene nesten hvert år.

Høyfjell med villrein, bugnende moltemyrer og godt ørretfiske

Villrein nær Høgevarde

Norefjell og Eggedalsfjella er den alpine delen i «Gamle Buskerud». Området er nærmeste høyfjell til den befolkningstunge Oslo-regionen. Dette har gjort området svært attraktivt med henblikk på fritidsboliger, hoteller og alpinanlegg. Flere enn 5000 hytter er reist på Norefjell og i Eggedalsfjella. Allikevel har området relativt godt bevarte friarealer. Turstier og skiløyper er merket fra både Krødsherad og Eggedal sidene av fjellområdet. Også fra Flå i Hallingdal er det turstier og skiløyper til både Høgevarde og Haglebu. Norefjell og Eggedalsfjella egner seg godt for dagsturer, området er lett tilgjengelig og har vel utbygget infrastruktur.

Kultur og idrett i «Gamle Buskerud»

I dag markedsfører Sigdal og Krødsherad seg under fellesbetegnelsen «Kunstnerdalen». Den sørvestlige delen av Modum med Modums Blaafarveværk på Haugfoss hører naturlig med til «Kunstnerdalen», for her oppholdt seg flere av Norges mest kjente malere seg i perioder. Flere festet den spektakulære fossen til sine leretter. Blant de som benyttet sommeren ved Haugfossen var både Edvard Munch og Frits Thaulow. I dag er Blaafarveværket et av Norges mest besøkte museer. I de flotte gamle bygningene er det populære årlige kunstutstillinger. På Blaafarveværket arrangeres det også konserter hver helg sommeren igjennom.

Kjente kunstnere fra gullalderen i norsk malerkunst som Theodore Kittelsen og Christian Skredsvig bosatte seg i Sigdal og hadde sine mest produktive år der. Eventyrsamleren og presten Jørgen Moe hadde sitt embete som sokneprest i Olberg Kirke i Krødsherad.

I dag ligger Buskerud Folkemusikksenter i Prestfoss og eventyrmuseet «Villa Fridheim» i Noresund. Museumsjernbanen «Krøderbanen» går mellom Vikersund og Krøderen.

Modum er selve idrettskommunen i «Gamle Buskerud». Med verdens mestvinnende skiskytter, Ole Einar Bjørndalen, og flott skiskytingsanlegg på Simostranda, verdens største skiflygingsbakke, «Vikersundbakken» i Heggenåsen og Furumo Idrettspark i Geithus er Modums innsats for idretten anerkjent langt utenfor «Gamle Buskerud»