Ut på Tur – Modum & Sigdal

Velkommen til

Ut på Tur – Modum & Sigdal

En vandring i tid, natur og kultur

Velkommen til 2021

Vi har lagt «uåret» 2020 bak oss og møter det nye året med en blanding av forventning, frykt og håp knyttet til vår felles fiende, Koronaen. Håpet er at vaksinen holder det ekspertene lover, at pandemien slipper taket, og vi igjen kan leve normalt og samles til hyggelige fellesturer i regi av Ut på Tur – Modum og Sigdal.

Turlederne våre har programmene for 2021 på det nærmeste klare, og vi skal ikke nøle en dag med å annonsere ny oppstart straks norske helsemyndigheter og DNT tillater det

Enn så lenge går vi på vent. For å gå det gjør de fleste av oss, riktignok alene eller sammen med familie eller en god venn. Fortsett med det inntil videre !

Midlertidig stans i våre fellesturer

Dette bildet har et tomt alt-attributt, og filnavnet er koronavirus-tema.png

Under henvisning til innskjerpede nasjonale regler knyttet til COVID – 19 smittevern har våre turledere besluttet fra i dag, den 6. november 2020, å stille våre kommende arrangementer i bero inntil helsemyndighetene og DNT igjen anser det trygt å samles.

Allikevel, la ikke smittefrykten skremme deg fra et aktivt friluftsliv. Du er langt tryggere på tur i skog og mark med et familiemedlem eller en nær venn enn andre steder. Derfor bruk naturen som din arena til å pleie helsen i en tid med begrenset sosial omgang.

Når Koronaen gjør at vi går «Ut på alene Tur»

Klikk på «Arrangementer» for å finne våre forslag til «Ut på alene Tur»

Rast på Snaukollen

Når du går tur på senhøsten og vinteren husk at det kan være frost bakken og is i i stien. Bruk derfor pigg-støvler eller ta med brodder om det kan være glatte partier underveis. Husk også å ta med mobilen og si alltid fra til noen hvor du har tenkt deg.

Ut på Tur – Modum & Sigdal er en friluftsaktivitet for voksne

Ut på Tur – Modum & Sigdal er et prosjekt initiert av DNT Drammen og Omegn. Prosjektet drives på dugnad av lokale turledere . Ut på Tur har som formål å tilby tilrettelagt friluftsliv for deltakere med tilknytning til Modum og Sigdal

Ut på Tur – Modum & Sigdal planlegger og gjennomfører turer i nærmiljø. Turene arrangeres normalt onsdager på dagtid, og de er åpne for alle i brukbar fysisk form. Aktivitetene gjennomføres året rundt, uansett vær og temperatur

Regnskur over Soneren

Ut på Tur – Modum og Sigdal har i ti år engasjert kommunenes seniorer til ukentlig aktivitet. Hver onsdag møtes en motivert, forventningsfull og positiv gjeng kvinner og menn til tur. Ikke alltid de samme deltakerne, men antall fremmøtte er sjelden under femti, noen ganger over åtti. Alle stiller med et ønske om å kombinere enkel tilrettelagt trening med hyggelig samvær. Velkommen til oss !