Ut på Tur – Modum & Sigdal

Velkommen til

Ut på Tur – Modum & Sigdal

En vandring i tid, natur og kultur

Midlertidig stans i våre fellestur arrangementer

Dette bildet har et tomt alt-attributt, og filnavnet er koronavirus-tema.png

Under henvisning til innskjerpede nasjonale regler knyttet til COVID – 19 smittevern har våre turledere besluttet fra dags dato å stille våre kommende arrangementer i bero inntil norske helsemyndigheter og DNT sentralt igjen anser det trygt å samles.

Allikevel, la ikke smittefrykten skremme deg fra et aktivt friluftsliv. Du er langt tryggere på tur i skog og mark med et familiemedlem eller en nær venn enn andre steder. Derfor bruk naturen som din arena til å pleie helsen i en tid med begrenset sosial omgang.

Når Korona’n gjør at vi går «Ut på alene Tur»

Rast på Snaukollen

Når du går tur på senhøsten og vinteren husk at det kan være frost bakken og is i i stien. Bruk derfor pigg-støvler eller ta med brodder om det kan være glatte partier underveis. Husk også å ta med mobilen og si alltid fra til noen hvor du har tenkt deg.

Ut på Tur – Modum & Sigdal er en friluftsaktivitet for voksne

Ut på Tur – Modum & Sigdal er et prosjekt initiert av DNT Drammen og Omegn. Prosjektet drives på dugnad av lokale turledere . Ut på Tur har som formål å tilby tilrettelagt friluftsliv for deltakere med tilknytning til Modum og Sigdal

Ut på Tur – Modum & Sigdal planlegger og gjennomfører turer i nærmiljø. Turene arrangeres normalt onsdager på dagtid, og de er åpne for alle i brukbar fysisk form. Aktivitetene gjennomføres året rundt, uansett vær og temperatur

Regnskur over Soneren

Ut på Tur – Modum og Sigdal har i ti år engasjert kommunenes seniorer til ukentlig aktivitet. Hver onsdag møtes en motivert, forventningsfull og positiv gjeng kvinner og menn til tur. Ikke alltid de samme deltakerne, men antall fremmøtte er sjelden under femti, noen ganger over åtti. Alle stiller med et ønske om å kombinere enkel tilrettelagt trening med hyggelig samvær. Velkommen til oss !