Ut på Tur – Modum & Sigdal

Velkommen til

«Gamle Buskerud»

En vandring i tid, natur og kultur

Ut på Tur – Modum & Sigdal er et prosjekt initiert av DNT Drammen & Omegn og drives på basis av frivillighet. Prosjektet har som formål å tilby lavterskel friluftsaktivitet for deltakere med tilknytning til de to kommunene

Ut på Tur – Modum & Sigdal planlegger og gjennomfører turer i nærmiljø. Turene arrangeres normalt onsdager på dagtid, og de er åpne for alle i brukbar fysisk form. Aktivitetene gjennomføres ukentlig året rundt, uansett vær

Ut på Tur – Modum og Sigdal har i ni år engasjert kommunenes seniorer til ukentlig aktivitet. Hver onsdag møtes en motivert, forventningsfull og positiv gjeng menn og kvinner til tur. Ikke alltid de samme deltakerne, men antall fremmøtte er sjelden under femti, noen ganger over sytti. Alle stiller med et ønske om å kombinere
enkel tilrettelagt trening med hyggelig samvær.